Jeszcze za czasów rozbiorów tuż przed wybuchem pierwszej wojny światowej władze carskie zezwoliły na zorganizowanie komórki, która będzie się zajmowała pracą pożarniczą. Dowódcą jako dziesiętnik był Bogdański Józef z ulicy Krakowskiej...

Kliknij aby odkryć historię

Walne zebranie.


Aktualizacja: 15 lutego 2011 14:23 przez administrator

W dniu 05.02.2011r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym zostało przedstawione:

  • sprawozdanie z działalności,
  • sprawozdanie finansowe,
  • sprawozdanie komisji rewizyjnej.
  • Przeprowadzone zostały wybory:

  • zarządu OSP,
  • komisji rewizyjnej OSP,
  • delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP,
  • przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP.

    Został przedstawiony projekt planu działalności oraz plan finansowy na rok bieżący.