Jeszcze za czasów rozbiorów tuż przed wybuchem pierwszej wojny światowej władze carskie zezwoliły na zorganizowanie komórki, która będzie się zajmowała pracą pożarniczą. Dowódcą jako dziesiętnik był Bogdański Józef z ulicy Krakowskiej...

Kliknij aby odkryć historię

Struktura


Aktualizacja: 5 lutego 2011 13:06 przez administrator

1. Zarząd:

 • Prezes – Krzysztof Marczewski
 • Wice-prezes Naczelnik – Przemysław Guzik
 • Z-ca Naczelnika – Paweł Łukaszek
 • Skarbnik – Krzysztof Zając
 • Sekretarz – Damian Rokicki
 • Gospodarz – Lucjan Łukaszek
 • Członek – Wiesław Adamkiewicz
 • Członek – Tomasz Machniak

2. Komisja rewizyjna

 • Bogusława Strojewska
 • Józef Adamkiewicz
 • Andrzej Tomalski

3.Brygada bojowa

 • Adamkiewicz Wiesław
 • Bielat Krzysztof
 • Bryk Mateusz
 • Cieślik Waldemar
 • Guzik krzysztof
 • Guzik Przemysław
 • Kot Krzysztof
 • Kucharski Tadeusz
 • Kwiatkowski Marcin
 • Laska Paweł
 • Laska Tomasz
 • Laska Zbigniew
 • Legawiec Wiesław
 • Łukaszek Lucjan
 • Łukaszek Paweł
 • Machniak Mirosław
 • Machniak Tomasz
 • Rokicki Damian
 • Rokicki Kazimierz
 • Sawicki Grzegorz
 • Zając Krzysztof

4.Członkowie honorowi

 • Jungiewicz Bolesław
 • Marczewski Władysław
 • Wójcikowski Tadeusz

5.Członkowie

 • Brzostowicz Julian
 • Ciejka Józef
 • Dalmata Tadeusz
 • Durma Edward
 • Kwiatkowski Marian
 • Łukaszek Marek
 • Machniak Józef
 • Spychała Marcin
 • Pisula Edward
 • Błasiak Patrycja
 • Gaweł Mariola
 • Poznańska Marta
 • Stefanika Magdalena
 • Zachara Kinga