Jeszcze za czasów rozbiorów tuż przed wybuchem pierwszej wojny światowej władze carskie zezwoliły na zorganizowanie komórki, która będzie się zajmowała pracą pożarniczą. Dowódcą jako dziesiętnik był Bogdański Józef z ulicy Krakowskiej...

Kliknij aby odkryć historię

Budowa remizy OSP w Połańcu 1929-1931


Aktualizacja: 4 marca 2009 17:01 przez administrator

Zarząd OSP w Połańcu na czele z prezesem Kozłowskim Andrzejem i naczelnikiem Stefańskim Władysławem w porozumieniu z całą jednostką na swym zebraniu podjął uchwałę w sprawie budowy remizy w Połańcu na Rynku, wyróżniającej się dużymi wymiarami na owe czasy w powiecie sandomierskim. Przystąpiono do gromadzenia funduszy i materiałów. Robiono przedstawienia, loterie, zbiórki uliczne. Urząd gminy podarował na ten cel 5 tyś. złotych przedwojennych (1 kwintal pszenicy liczył średnio 25zł).

Książę Radziwiłł z Rytwian dał w darowiźnie 5 tyś. sztuk bardzo dobrej cegły palonej, drewno na całą więźbę dachową ofiarował Knothe Stanisław – właściciel folwarku w Ruszczy.

Budowniczowie byli z Oleśnicy.

Budowa trwała około 3 lat. Były trudności z lokalizacją remizy, a później z jej budową. Trudności robili kupcy żydowscy, ponieważ budowa remizy zagrażała usunięciem wielu niedbale skleconych budek handlowych na rynku. Pod naciskiem ludności żydowskiej zmniejszono wymiary remizy.

Przy budowie wyróżniali się: Kozłowski Andrzej, Korczak Marcin, Stefański Władysław. Dostawcą materiałów był Pławski Edward. Cała drużyna pracowała ofiarnie przy budowie. Miejscowa ludność nie szczędziła grosza na ten cel.
Nadszedł upragniony moment otwarcia uroczystego remizy. Oto dosłowny tekst napisany przez nieżującego już nauczyciela, działacza, oficera wojska polskiego Antoniego Punzeta:

„Ochotnicza Straż Pożarna w Połańcu”

Działo się dnia 27 września 1931 r. kiedy Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej był profesor Ignacy Mościcki, Marszałkiem Polski Józef Piłsudski.

Prezesem Głównego Związku Straży Pożarnych wojewoda Twardo Stanisław, Prezesem Rady Zwiążku Ochotniczych Straży Pożarnych Starosta Sandomierski Gliszczyński Stanisław.

Prezesem Rady Związku Straży Pożarnej woj. kieleckiego Wojewoda Paciorkowski J.

Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Połańcu – Kozłowski Andrzej, członkami Zarządu: Durma Władysław, Korczak Marcin, Stefański Jan, Kieszkowski Marian, Wrzałek Piotr, Fijałkowski Leon, sekretarzem Straży Góral Józef, Naczelnikiem Straży Kieszkowski Stanisław, odbyła się uroczystość 10-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Połańcu i poświęcenie nowowybudowanego Domu Strażackiego. Aktu Poświęcenia dokonał ksiądz wikariusz Bełczewski Władysław, przy łaskawym współudziale niżej podpisanych delegacji i gości.

W Połańcu, dnia 27 września 1931 r. „

Jest pod tym dokumentem 27 podpisów, w tym wiele nieczytelnych – instruktor pożarnictwa, Pławski, Komendant posterunku w Połańcu, Warenda Ludwik, Korczak Marcin, Górski Adolf, ks. Władysław Bełczewski, M. Szymański, St. Drożdżowski.