Jeszcze za czasów rozbiorów tuż przed wybuchem pierwszej wojny światowej władze carskie zezwoliły na zorganizowanie komórki, która będzie się zajmowała pracą pożarniczą. Dowódcą jako dziesiętnik był Bogdański Józef z ulicy Krakowskiej...

Kliknij aby odkryć historię

Baza materialna jednostki w latach 1921-1939


Aktualizacja: 4 marca 2009 17:28 przez administrator

Jednostka posiadała 2 sikawki ręczne, jedna na kołach, druga bez podwozia, sporą ilość węża, drabiny, osęki, bosaki, hełmy, mundury wyjściowe, Dom Strażacki najnowocześniejszy w powiecie sandomierskim, kilka sztuk beczkowozów, wóz konny na sprzęt pożarniczy.

Najważniejszym bogactwem naszej jednostki byli ludzie, odważni, ofiarni, dobrzy dowódcy, materialne i moralne poparcie w społeczeństwie. Sprzęt trzeba było kupować za własne uciułane fundusze. O prace było trudno w tych czasach, ale straż miała względy u władz.

Dla uhonorowania swej pracy społecznej w owych czasach postarano się  o ufundowanie pięknego sztandaru strażackiego, który służył wiele lat. Przetrwał nawet wojnę i okupację niemiecką oraz wyzwolenie.