Jeszcze za czasów rozbiorów tuż przed wybuchem pierwszej wojny światowej władze carskie zezwoliły na zorganizowanie komórki, która będzie się zajmowała pracą pożarniczą. Dowódcą jako dziesiętnik był Bogdański Józef z ulicy Krakowskiej...

Kliknij aby odkryć historię

1996r.


Aktualizacja: 10 marca 2009 12:08 przez administrator

W dniu 3.02.1996r. w strażnicy OSP odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze. Na 27 członków OSP i 12 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej nieobecnych było 2 członków. Na zebranie przybyli również zaproszeni goście w osobach: Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec mgr inż. Zbigniew Jerzy Nowak, Zastępca Komendanta Rejonowego PSPRP w Tarnobrzegu dh Wiesław Badura, Zastępca Komendanta Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSPRP w Staszowie dh Mieczysław Ciepiela, Komendant Zakładowej Straży Pożarnej przy Elektrowni im. T. Kościuszki dh Waldemar Woś. Przewodniczącym zebrania został wybrany dh Krzysztof Marczewski. Odbyło się ślubowanie na sztandar OSP członków MDM. Po ślubowaniu Burmistrz Miasta i Gminy wręczył MDP legitymacje członkowskie, w imieniu zaślubionych podziękowanie Burmistrzowi złożył dowódca MDP dh Szymon Ryjo. ,,Złotym Medalem Zasłużony dla Pożarnictwa” został dh Julian Brzostowicz. Po wysłuchaniu sprawozdań z działalności OSP, skarbnika oraz Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie w głosowaniu jawnym udzieliło absolutorium obecnemu Zarządowi. Zdecydowało jednogłośnie o przedłużeniu kadencji na następne 5 lat obecnemu Zarządowi.

W minionej kadencji z funduszy gminnych został zakupiony następujący sprzęt:

¨ samochód gaśniczy typu GCBA6/3,2 Jelcz 004

¨ samochód gaśniczy typu LGM8 żuk

¨ dwa aparaty na sprężone powietrze

¨ radiostacja samochodowa

¨ drabina DW –10

¨ węże gaśnicze – 10 odcinków

¨ motopompa PO5; 8/8

¨ ubrania ochronne typu ,,Moro” 12 sztuk

¨ mundury wyjściowe  6 sztuk

¨ piece grzewcze gazowe 2 sztuki

¨ oraz inny drobny sprzęt gaśniczy

Skład Zarządu OSP:

· Prezes – Krzysztof Marczewski

· Naczelnik – Mieczysław Pietrzyk

· Za – ca naczelnika – Mieczysław Ścisłowski

· Skarbnik – Edward Durma

· Sekretarz – Tadeusz Dalmata

· Gospodarz – Lucjan Łukaszek

Komisja Rewizyjna:

· Przewodniczący – Tadeusz Łukaszek

· Członek – Józef Adamowicz

· Członek – Andrzej Tomalski

Przedstawiciele do zarządu gminnego ZOSPRP:

· Krzysztof Marczewski

· Mieczysław Pietrzyk

· Mieczysław Ścisłowski

Delegaci na zjazd gminny ZOSPRP:

 1. Lucjan Łukaszek
 2. Andrzej Tomalski
 3. Józef Adamowicz
 4. Marek Łukaszek

Skład osobowy naszej jednostki:

 1. Krzysztof Marczewski
 2. Mieczysław Pietrzyk
 3. Mieczysław Pietrzyk
 4. Edward Durma
 5. Tadeusz Dalmata
 6. Lucjan Łukaszek
 7. Andrzej Tomalski
 8. Marek Łukaszek
 9. Tadeusz Kucharski
 10. Józef Ciejka
 11. Waldemar Cieślik
 12. Tadeusz Wójcikowski
 13. Zygmunt Smoleń
 14. Bolesław Jungiewicz
 15. Julian Brzostowicz
 16. Władysław Marczewski
 17. Edward Urban
 18. Kazimierz Rokicki
 19. Mirosław Machniak
 20. Mirosław Krawczyk
 21. Leszek Wójcik
 22. Zbigniew Laska
 23. Edward Pisula
 24. Józef Majewski
 25. Józef Adamkiewicz
 26. Wiesław Legawiec
 27. Roman Smoleń
 28. Paweł Murczkiewicz
 29. Wiesław Adamkiewicz
  Skład osobowy Młodzieżowej Drużyny Pożarnej:
  1. Szymon Ryjo
  2. Arkadiusz Dudek
  3. Paweł Łukaszek
  4. Krzysztof Guzik
  5. Wojciech Fąfara
  6. Paweł Laska
  7. Grzegorz Laska
  8. Marcin Przewłocki
  9. Grzegorz Ścisłowski
  10. Andrzej Łukaszek
  11. Paweł Wójcikowski
  12. Ariel Jarzyna