Jeszcze za czasów rozbiorów tuż przed wybuchem pierwszej wojny światowej władze carskie zezwoliły na zorganizowanie komórki, która będzie się zajmowała pracą pożarniczą. Dowódcą jako dziesiętnik był Bogdański Józef z ulicy Krakowskiej...

Kliknij aby odkryć historię

1995r.


Aktualizacja: 10 marca 2009 12:07 przez administrator

Zarząd OSP pozostaje bez zmian. Jednostka nasza wzbogaca się o kolejny nowy samochód pożarniczy typu LGM8/8 marki ,,Żuk” zakupiony przez Miasto i Gminę. Kierowcą został dh Mieczysław Ścisłowski. W maju zostaje założona Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która skupia 15 członków. Decyzją Nr 42/21KSRG Komendanta Głównego jednostka nasza z dniem 29.05.1995r. została włączona do krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Jednostka nasza została wyróżniona za wzorowe wywiązywanie się ze swoich obowiązków, czego dowodem jest włączenie naszej jednostki do KSRG. Na 488 jednostek w naszym województwie do systemu włączonych zostało tylko 26 jednostek. Jednostka brała udział w 18 akcjach gaśniczych. Odznaczonych zostało 2 druhów. Ze smutkiem pożegnaliśmy długoletniego wzorowego strażaka dh Edmunda Łukaszka.