Jeszcze za czasów rozbiorów tuż przed wybuchem pierwszej wojny światowej władze carskie zezwoliły na zorganizowanie komórki, która będzie się zajmowała pracą pożarniczą. Dowódcą jako dziesiętnik był Bogdański Józef z ulicy Krakowskiej...

Kliknij aby odkryć historię

1994r.


Aktualizacja: 10 marca 2009 12:06 przez administrator

Skład zarządu nie ulega zmianie. W tym roku przypadają uroczystości 200 Rocznicy Uniwersału Połanieckiego. Jednostka nasza włącza się do tych uroczystości wykonując prace na rzecz Komitetu Obchodów, którego przewodniczącym został dr Janusz Gil. Uroczystości rozpoczynają się pochodem z pod kościoła pod pomnik Tadeusza Kościuszki. Przygotowana przed uroczystościami na kilku zbiórkach kompania reprezentacyjna straży z terenu całej gminy bierze udział w obchodach. Kompanią reprezentacyjną dowodził z-ca naczelnika dh Mieczysław Ścisłowski. Na uroczystości przybyły również jednostki z gmin ościennych. W wojewódzkim ośrodku szkolenia pożarniczego w Stalowej Woli przeszkolono 4 druhów na ,,operatorów sprzętu”, są to Lucjan Łukaszek, Krzysztof Marczewski, Waldemar Cieślik , Mirosław Machniak. Jednostka uczestniczyła w 17 akcjach gaśniczych. Odznaczono 3 druhów.

W dniu 16 grudnia Komendant Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej w Tarnobrzegu zawarł porozumienie z Miastem i Gminą, reprezentowaną przez Burmistrza mgr inż. Zbigniewa Jerzego Nowaka oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Połańcu reprezentowaną przez naczelnika OSP dh Mieczysława Pietrzyka, dotyczące włączenia naszej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Porozumienie określa prawa i obowiązki stron związane z włączeniem jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, na które strony wyraziły zgodę.