Jeszcze za czasów rozbiorów tuż przed wybuchem pierwszej wojny światowej władze carskie zezwoliły na zorganizowanie komórki, która będzie się zajmowała pracą pożarniczą. Dowódcą jako dziesiętnik był Bogdański Józef z ulicy Krakowskiej...

Kliknij aby odkryć historię

1993r.


Aktualizacja: 10 marca 2009 12:06 przez administrator

Zarząd nie zostaje zmieniony. Jednostka wzbogaca się o kolejny sprzęt przeciwpożarowy. Zakupiona zostaje tak bardzo potrzebna drabina ,,DW – 10”, radiotelefon samochodowy typu ,,Alinko”, węże gaśnicze szt. 10, dwa aparaty na sprężone powietrze, które umożliwiają wejście do pomieszczeń o dużym zadymieniu, otrzymaliśmy również 6 kompletnych mundurów wyjściowych. Wszystko to zakupiono z funduszy Miasta i Gminy.

Postanowieniem z dnia 11.05.1993r. dh Mieczysław Pietrzyk odznaczony został ,,Złotym Krzyżem Zasługi” nadanym przez Prezydenta RP.

W bieżący roku nastąpiła zmiana kierowcy wozu gaśniczego, dotychczasowy kierowca dh Mieczysław Pietrzyk zrezygnował, a funkcję objął Józef Adamkiewicz i Mieczysław Ścisłowski.