Jeszcze za czasów rozbiorów tuż przed wybuchem pierwszej wojny światowej władze carskie zezwoliły na zorganizowanie komórki, która będzie się zajmowała pracą pożarniczą. Dowódcą jako dziesiętnik był Bogdański Józef z ulicy Krakowskiej...

Kliknij aby odkryć historię

1992r.


Aktualizacja: 10 marca 2009 12:06 przez administrator

Zarząd pozostaje w tym samym składzie. Na prośbę zarządu pan Burmistrz wyraża zgodę kapitalny remont strażnicy. Codziennie kontroluje jakość wykonywanych prac. Po kilku miesiącach strażnica zmieniła wygląd. Zostaje również zakupiona motopompa PO5/8/8 oraz mundury bojowe w ilości 12 sztuk. Do nowo wyremontowanej strażnicy gmina kupuje nowy samochód bojowy typu GCBA6/3,2 – Jelcz 004.

Z okazji święceń kapłańskich, których jubileusz 50 – lecia przypada w tym roku a obchodzi ks. kan. Zygmunt Wieczorek w kościele parafialnym pod wezw. Św. Marcina odbyły się uroczystości. Na uroczystościach naszą jednostkę reprezentowali druhowie: Krzysztof Marczewski, Mieczysław Pietrzyk, Lucjan Łukaszek, którzy złożyli życzenia i wręczyli kwiaty.

W dniu 13.08.1992r.został przekazany przez naszą jednostkę do OSP Ruszcza używany dotychczas przez nas samochód gaśniczy GBM2,5/8 ,,Star 200”. Zarządzeniem Burmistrza nr 6/92 z dnia 11.09.1992r. dh Mieczysław Pietrzyk został powołany do pełnienia funkcji komendanta Gminnego ZOSPRP.

Jednostka uczestniczyła w 38 pożarach. W tym roku odznaczony został ,,Złotym Medalem Zasługi dla Pożarnictwa” druh Krzysztof Marczewski.