Jeszcze za czasów rozbiorów tuż przed wybuchem pierwszej wojny światowej władze carskie zezwoliły na zorganizowanie komórki, która będzie się zajmowała pracą pożarniczą. Dowódcą jako dziesiętnik był Bogdański Józef z ulicy Krakowskiej...

Kliknij aby odkryć historię

1991r.


Aktualizacja: 10 marca 2009 12:05 przez administrator

Nastąpiła zmiana zastępcy naczelnika, nowo wybranym naczelnikiem został dh Mieczysław Ścisłowski. Na początku 1991 roku Komenda Rejonowa Straży Pożarnej w Staszowie rozwiązała umowę o pracę z kierowcą konserwatorem Mieczysławem Pietrzykiem. Decyzja powyższa podyktowana jest zmianą przepisów ustawy z dnia 12.06.1975r.o ochronie przeciwpożarowej tj. przyjęcie finansowania przez gminy zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej Dz. U. Nr 34 poz. 198 z 1990r. Przez dwa miesiące Urząd Miasta i Gminy nie wypłacał kierowcy poborów. Jednostki zaczynają się obawiać o swoją przyszłość. Od marca 1991 roku następuje zmiana na stanowisku Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu, zostaje nim mgr inż. Zbigniew Jerzy Nowak. Sytuacja jednostek ulega od tej pory znacznej poprawie. Na prośbę zarządu OSP, Burmistrz wyraża zgodę na częściowy remont strażnicy. Wypłacone zostają zaległe pobory dla kierowcy. Jednostka uczestniczy w 21 akcjach ratowniczo – gaśniczych.

Tego roku ze smutkiem pożegnaliśmy długoletniego naszego druha Józefa Ścisłowskiego – pełniącego różne funkcje w naszej jednostce, włącznie z funkcją naczelnika.