Jeszcze za czasów rozbiorów tuż przed wybuchem pierwszej wojny światowej władze carskie zezwoliły na zorganizowanie komórki, która będzie się zajmowała pracą pożarniczą. Dowódcą jako dziesiętnik był Bogdański Józef z ulicy Krakowskiej...

Kliknij aby odkryć historię

1987r.


Aktualizacja: 10 marca 2009 12:04 przez administrator

Zarząd pozostaje bez zmian w składzie:

  • prezes Krzysztof Marczewski,
  • naczelnik Mieczysław Pietrzyk
  • sekretarz Tadeusz Dalmata
  • skarbnik Edward Durma
  • gospodarz Lucjan Łukaszek
  • członek Marek Łukaszek

Jednostka uczestnicy w uroczystościach kościelnych adorując przy Relikwii Krzyża Świętego w parafii św. Marcina.

Dnia 10.12.1987r. o godz. 2000 w centrum Połańca miał miejsce pożar budynku mieszkalnego, w którym spłonęło dwóch młodych mężczyzn. W tym roku jednostka nasza brała udział w 16 akcjach ratowniczo – gaśniczych. Nasi druhowie przepracowali 64 godzin w prowadzonych przez UMiG akcji ,,Posesja 87”.