Jeszcze za czasów rozbiorów tuż przed wybuchem pierwszej wojny światowej władze carskie zezwoliły na zorganizowanie komórki, która będzie się zajmowała pracą pożarniczą. Dowódcą jako dziesiętnik był Bogdański Józef z ulicy Krakowskiej...

Kliknij aby odkryć historię

1986r.


Aktualizacja: 10 marca 2009 12:03 przez administrator

Skład Zarządu nie ulega zmianie. W lutym następuje uroczyste przekazanie samochodu gaśniczego przez Komendanta Rejonowej Straży Pożarnej w Staszowie – kpt. Kazimierza Gawrońskiego, Zarządowi OSP reprezentowanym przez Prezesa dh Krzysztofa Marczewskiego, naczelnika Mieczysława Pietrzyka, honorowego naczelnika Edwarda Pławskiego oraz gospodarza Lucjana Łukaszka.

Dotychczasowy samochód naszej jednostki ,,Star 25” typu GBAM2/8 decyzją Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Staszowie został przekazany do OSP Beszowa gmina Łubnice. Uroczystości przekazania odbyły się w ośrodku wczasowym ,,Lotnik” w Golejowie.

Na walnym zebraniu w dniu 5 marca 1986 roku, w którym uczestniczyli: Naczelnik UMiG w Połańcu inż. Zdzisław Owczarek, prezes Zarządu Miejsko – Gminnego Stefan Jarzyna , podjęto uchwałę w sprawie obchodów jubileuszu 65 – lecia założenia naszej jednostki. Uroczystości 65 –lecia straży odbyły się przy nowo wybudowanej szkole im. T. Kościuszki w Połańcu. Licznie na tę uroczystość przybyło społeczeństwo Połańca. Odczytana została Kronika OSP oraz odznaczono 15 druhów medalami zasługi dla pożarnictwa. W uroczystościach udział wzięli: Komendant Wojewódzkiej Straży Pożarnej płk Jan Smykała, Komendant Rejonowej Straży Pożarnej – Kazimierz Gawroński, Naczelnik Miasta i Gminy Zdzisław Owczarek, zastępca Dyrektora  Elektrowni inż. Andrzej Kulpa, prezes Zarządu Miejsko – Gminnego Stefan Jarzyna oraz przedstawiciele zaproszonych jednostek z terenu Miasta i Gminy i gmin sąsiednich. Ulicami miasta defiladowała Orkiestra Kopalni Siarki z Tarnobrzega. Odbyła się również zabawa w budynku OSP.

Dnia 6.10.1986 roku odbyło się spotkanie, które było poświęcone budowie Domu Strażaka w Połańcu. W zebraniu uczestniczyli władze miejskie:

  • Naczelnik MiG inż. Zdzisław Owczarek,
  • Przewodniczący Miejsko – Gminnej Rady dr Janusz Gil,
  • Główny Księgowy Gm. Henryk Błąd,
  • pracownicy gminy Feliks Łukaszek, Marek Osuch, Roman Nowak

oraz Zarząd naszej jednostki w składzie:

  • prezes Krzysztof Marczewski
  • naczelnik Mieczysław Pietrzyk
  • z – ca naczelnika Andrzej Tomalski
  • skarbnik Edward Durma
  • gospodarz Lucjan Łukaszek
  • członek Edmund Łukaszek

W bieżącym roku odznaczono 3 druhów, w tym dh Mieczysław Pietrzyk Uchwałą Rady Państwa odznaczony został ,,Srebrnym Krzyżem Zasługi”.