Jeszcze za czasów rozbiorów tuż przed wybuchem pierwszej wojny światowej władze carskie zezwoliły na zorganizowanie komórki, która będzie się zajmowała pracą pożarniczą. Dowódcą jako dziesiętnik był Bogdański Józef z ulicy Krakowskiej...

Kliknij aby odkryć historię

1985r.


Aktualizacja: 10 marca 2009 12:02 przez administrator

Zarządu pozostaje bez zmian. Po długich żmudnych staraniach Zarządu oraz wielokrotnych kontrolach przeprowadzonych przez przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej, które zakończyły się wynikiem pozytywnym dla naszej jednostki – decyzją Komendy Woj. Straży Pożarnej został przydzielony nowy samochód gaśniczy typu GBM2,5/8 na podwoziu ,,Stara – 200”.

Zarząd OSP czyni starania o wykup gruntów pod budowę nowej strażnicy. Pomimo trzykrotnego przywozu notariusza na koszt jednostki, właściciele gruntów utrudniają wykup działek stawiając coraz to nowe warunki, które na owe czasy były nie do spełnienia. Jednostka uczestniczy w 20 akcjach ratowniczo – gaśniczych.