Jeszcze za czasów rozbiorów tuż przed wybuchem pierwszej wojny światowej władze carskie zezwoliły na zorganizowanie komórki, która będzie się zajmowała pracą pożarniczą. Dowódcą jako dziesiętnik był Bogdański Józef z ulicy Krakowskiej...

Kliknij aby odkryć historię

1983r.


Aktualizacja: 10 marca 2009 12:02 przez administrator

Skład osobowy Zarządu pozostaje bez zmian. Druhowie naszej jednostki w składzie : Mieczysław Pietrzyk, Krzysztof Marczewski, Mieczysław Ścisłowski, Lucjan Łukaszek, Bolesław Jungiewicz, Andrzej Tomalski, Tadeusz Wójcikowski biorą czynny udział w manewrach pożarniczych Obwodowej Kompanii Rejonu Staszowskiego. Za wzorowy udział w tych manewrach druhowie nasi zostali wyróżnieni dyplomami uznania oraz licznymi nagrodami indywidualnymi. Jednostka uczestniczyła w 21 akcjach ratowniczo – gaśniczych.