Jeszcze za czasów rozbiorów tuż przed wybuchem pierwszej wojny światowej władze carskie zezwoliły na zorganizowanie komórki, która będzie się zajmowała pracą pożarniczą. Dowódcą jako dziesiętnik był Bogdański Józef z ulicy Krakowskiej...

Kliknij aby odkryć historię

1982r.


Aktualizacja: 10 marca 2009 12:01 przez administrator

Nie następują żadne zmiany w składzie Zarządu OSP. Jednostka prowadzi działalność statutową. Na przeglądzie sprzętu silnikowego oraz samochodów przeprowadzonym przez Komendę Rejonową Straży w Staszowie, kierowca naszej jednostki dh Mieczysław Pietrzyk otrzymał dyplom oraz nagrodę pieniężną za dbałość o powierzony mu sprzęt gaśniczy. Jednostka nasza uczestniczyła w 17 akcjach ratowniczo – gaśniczych. Druhowie pełnią wartę przy grobie Pana Jezusa w kościele św. Marcina.