Jeszcze za czasów rozbiorów tuż przed wybuchem pierwszej wojny światowej władze carskie zezwoliły na zorganizowanie komórki, która będzie się zajmowała pracą pożarniczą. Dowódcą jako dziesiętnik był Bogdański Józef z ulicy Krakowskiej...

Kliknij aby odkryć historię

1981r.


Aktualizacja: 10 marca 2009 12:01 przez administrator

Na walnym Zebraniu z funkcji Naczelnika OSP zrezygnował dh Bolesław Jungiewicz. W jawnym głosowaniu największą ilość głosów uzyskał dh Mieczysław Pietrzyk, który objął funkcję Naczelnika OSP. Pozostały skład Zarządu pozostał bez zmian.

W bieżącym roku został odznaczony złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa dh Józef Ścisłowski, dh Tadeusz Wójcikowski, dh Władysław Marczewski. Jednostka uczestniczyła w 27 akcjach ratowniczo – gaśniczych.