Jeszcze za czasów rozbiorów tuż przed wybuchem pierwszej wojny światowej władze carskie zezwoliły na zorganizowanie komórki, która będzie się zajmowała pracą pożarniczą. Dowódcą jako dziesiętnik był Bogdański Józef z ulicy Krakowskiej...

Kliknij aby odkryć historię

1980r.


Aktualizacja: 10 marca 2009 12:00 przez administrator

Skład osobowy Zarządu pozostaje bez zmian.

Zarząd zwrócił się do Naczelnika Miasta i Gminy o dotację finansową na remont strażnicy OSP. Ze względu na skromne środki finansowe przyznawane przez Urząd, remont został wykonany tylko częściowo. Nastąpiła zmiana kierowcy wozu gaśniczego. Dotychczasowy kierowca Marek Łukaszek zrezygnował, a jego funkcję objął dh Mieczysław Pietrzyk. Jednostka nasza wzięła czynny udział w uroczystościach przywrócenia praw miejskich po 111 latach. Otwarcia uroczystości dokonał wojewoda tarnobrzeski odsłaniając tablicę pamiątkową wmurowaną przy Placu Uniwersału Połanieckiego.