Jeszcze za czasów rozbiorów tuż przed wybuchem pierwszej wojny światowej władze carskie zezwoliły na zorganizowanie komórki, która będzie się zajmowała pracą pożarniczą. Dowódcą jako dziesiętnik był Bogdański Józef z ulicy Krakowskiej...

Kliknij aby odkryć historię

1979r.


Aktualizacja: 10 marca 2009 12:00 przez administrator

W dniu 8 lutego na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym odbytym w siedzibie Gminnego Komitetu PZPR, przy obecności władz gminnych, Komendanta Gm. Stanisława Kapałki dokonano częściowej zmiany Zarządu:

¨ Prezes – Krzysztof Marczewski

¨ Naczelnik – Bolesław Jungiewicz

¨ Sekretarz – Tadeusz Dalmata

¨ Skarbnik Edward Durma

¨ Gospodarz – Lucjan Łukaszek

¨ Członek Zarządu – Mieczysław Pietrzyk

¨ Członek Zarządu – Marek Łukaszek

Na wniosek Zarządu Walne Zebranie podjęło uchwałę o przeniesieniu na członka honorowego, zasłużonego, długoletniego działacza naszej jednostki dh Edwarda Pławskiego z zachowaniem funkcji Naczelnika OSP dożywotnio. W bieżącym roku został zorganizowany w Ośrodku Szkolenia Pożarniczego w Sandomierzu kurs Naczelników typu ,,S”, w którym uczestniczyli dh Mieczysław Pietrzyk i dh Bolesław Jungiewicz . Kurs ten upoważnia ich do pełnienia funkcji naczelników jednostek typu ,,S”.