Jeszcze za czasów rozbiorów tuż przed wybuchem pierwszej wojny światowej władze carskie zezwoliły na zorganizowanie komórki, która będzie się zajmowała pracą pożarniczą. Dowódcą jako dziesiętnik był Bogdański Józef z ulicy Krakowskiej...

Kliknij aby odkryć historię

1977r.


Aktualizacja: 10 marca 2009 11:58 przez administrator

7 stycznia na Walnym Zebraniu w kinie, przy obecności naczelnika gminy Stefana Jarzyny, sekretarza Gm. Komitetu PZPR Stanisława Bonarka, komendanta Gm. OSP Stanisława Kapałki dokonano częściowej zmiany zarządu. Prezesem został Mieczysław Tarnowski, naczelnikiem Edward Durma, sekretarzem Tadeusz Dalmata, reszta bez zmian.

W październiku 1977 roku podczas uroczystości wręczania sztandaru Wojewódzkiemu Związkowi OSP w Tarnobrzegu ( wręczanie odbyło się w Staszowie), nasz zasłużony długoletni, obecnie honorowy naczelnik otrzymał na naszą prośbę Złoty Krzyż Zasługi od Rady Państwa. Marzyliśmy o zakupie sztandaru dla naszej jednostki. Stało się zadość naszym marzeniom. Powołaliśmy poczet sztandarowy – sztandarowym został Edward Pławski, dowódcą Andrzej Tomalski, asystentem Mieczysław Pietrzyk. Szarfę na sztandarze wykonał skarbnik Edward Durma.