Jeszcze za czasów rozbiorów tuż przed wybuchem pierwszej wojny światowej władze carskie zezwoliły na zorganizowanie komórki, która będzie się zajmowała pracą pożarniczą. Dowódcą jako dziesiętnik był Bogdański Józef z ulicy Krakowskiej...

Kliknij aby odkryć historię

1968r.


Aktualizacja: 10 marca 2009 11:55 przez administrator

14 stycznia w lokalu Urzędu Gminnego odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze, na którym obecnych było33 strażaków, z ramienia Powiatowego Związku obecny był Prezes Stanisław Janik. Poruszono sprawę lepszego zaopatrzenia naszej jednostki w sprzęt gaśniczy i mundurowy, itp. Zebranie prowadził lek. wet. Marian Kaszuba, sekretarzował Mieczysław Tarnowski.