Jeszcze za czasów rozbiorów tuż przed wybuchem pierwszej wojny światowej władze carskie zezwoliły na zorganizowanie komórki, która będzie się zajmowała pracą pożarniczą. Dowódcą jako dziesiętnik był Bogdański Józef z ulicy Krakowskiej...

Kliknij aby odkryć historię

1965r.


Aktualizacja: 9 marca 2009 19:19 przez administrator

Nasz stary strażak uległ nieszczęśliwemu wypadkowi. Samochód osobowy złamał obydwie nogi Feliksowi Bobrowskiemu.
Wymieniono samochód ,,Ford” na ,,Star 21”. Kierowca tego samochodu spowodował dwa razy uszkodzenie pojazdu. Uszkodzenie samochodu pozbawiło naszą straż korzystanie z niego na okres 2 lat oraz z uszkodzonej motopompy. Zorganizowano trzy zabawy dochodowe. Naczelnik Edward Pławski był na kursie w Kielcach. Sprawa budowy Domu Strażaka nie ruszyła z miejsca. 5 maja powołano Komitet 40 – lecia Powstania OSP w Połańcu, w składzie:
Przewodniczący lek. Władysław Nowak
Z – ca przewodniczącego Jan Łukaszek ( prezes GS)
Sekretarz Jan Zając ( kierownik szkoły)
Skarbnik Edward Iskra
Członkowie: Henryk Kweczlich, Andrzej Kozłowski, Stanisław Czaja, Jan Skotnicki, Edward Pławski, Tadeusz Machnicki, Edward Korczak, Mieczysław Tarnowski, Mieczysław Brzdękiewicz.
Do Komitetu Honorowego weszli:
Stanisław Religa przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
Stanisław Hendel I sekretarz Powiatowego Komitetu PZPR
Stanisław Uba sekretarz Powiatowego Komitetu ZSL
Stanisław Janik Prezes Powiatowego Związku OSP
Zygmunt Dydkowski Komendant OSP