Jeszcze za czasów rozbiorów tuż przed wybuchem pierwszej wojny światowej władze carskie zezwoliły na zorganizowanie komórki, która będzie się zajmowała pracą pożarniczą. Dowódcą jako dziesiętnik był Bogdański Józef z ulicy Krakowskiej...

Kliknij aby odkryć historię

1963r.


Aktualizacja: 9 marca 2009 19:17 przez administrator

11 sierpnia 1963 roku w świetlicy gromadzkiej w Połańcu zebrana straż w ilości 23 osób przy 7 nieobecnych oraz w obecności Jana Mrówki – sekretarza Prez. Pow. Rady Narodowej, Kazimierza Michalskiego – kierownika Wydziału Spraw Wewnętrznych, Wiesława Wacha – inspektora Wojewódzkiego Komendy Straży Pożarnej w Kielcach, Kazimierza Gawrońskiego – inspektora Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Staszowie. Przewodniczył – Edward Iskra, sekretarzował – Mieczysław Tarnowski.
Po szerokiej dyskusji postanowiono powołać nowy zarząd, ponieważ ustępujący zarząd nie wywiązał się ze swoich obowiązków. Był to zarząd narzucony i nieudolny.
W wyniku głosowania wybrano na:
Prezesa – Tadeusza Machnickiego
Naczelnika – Edwarda Pławskiego
Zastępcą naczelnika – Mateusz Łowicki
Skarbnik – Edward Korczak
Sekretarz – Mieczysław Tarnowski
Gospodarz – Leon Fijałkowski
Do Komisji Rewizyjnej weszli:
Przewodniczący – Stefan Jarzyna
Członkowie: Ignacy Kłosiński, Bronisław Warchałowski.