Jeszcze za czasów rozbiorów tuż przed wybuchem pierwszej wojny światowej władze carskie zezwoliły na zorganizowanie komórki, która będzie się zajmowała pracą pożarniczą. Dowódcą jako dziesiętnik był Bogdański Józef z ulicy Krakowskiej...

Kliknij aby odkryć historię

1959r.


Aktualizacja: 9 marca 2009 18:57 przez administrator

8 listopada powołano nowy zarząd:
Prezes – Ignacy Kłosiński
Wice prezes – Józef Łowicki
Skarbnik – Władysław Łukaszek
Sekretarz – Eugeniusz Zaliński
Gospodarz – Feliks Bobrowski
Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:
Prezes – Ignacy Kłosiński
Wice prezes – Józef Łowicki
Skarbnik – Władysław Łukaszek
Sekretarz – Eugeniusz Zaliński
Gospodarz – Feliks Bobrowski
Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:
Henryk Wójcikowski – przewodniczący
Członkowie: Jan Guzik – kierowca OSP, Bronisław Warchałowski
Projekt tego składu wysunął druh Feliks Bobrowski, uzasadniając, że Zarząd winien składać się tylko ze strażaków. Z ramienia władz powiatowych obecny był Teofil Kufel Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej, Zygmunt Dydkowski Komendant Powiatowej Straży Pożarnej oraz porucznik Kazimierz Gawroński.