Jeszcze za czasów rozbiorów tuż przed wybuchem pierwszej wojny światowej władze carskie zezwoliły na zorganizowanie komórki, która będzie się zajmowała pracą pożarniczą. Dowódcą jako dziesiętnik był Bogdański Józef z ulicy Krakowskiej...

Kliknij aby odkryć historię

1957r.


Aktualizacja: 9 marca 2009 18:51 przez administrator

8 grudnia 1957roku odbyło się Walne Zebranie Straży przy obecności 24 strażaków, 36 popierających i wielu innych obywateli w Domu Strażaka. Omawiano różne sprawy m. in. Powołano nowy Zarząd:

  1. Prezes – Andrzej Kozłowski

  2. Naczelnik – Edward Pławski

  3. Sekretarz – Kazimierz Kasiński

  4. Członkowie Zarządu – Jan Łukaszek, Feliks Bobrowski

  5. Gospodarz – Jan Skotnicki

Do Komisji Rewizyjnej weszli:

Stanisław Grelewski – przewodniczący

Marcin Majka – członek

Mieczysław Tarnowski – członek