Jeszcze za czasów rozbiorów tuż przed wybuchem pierwszej wojny światowej władze carskie zezwoliły na zorganizowanie komórki, która będzie się zajmowała pracą pożarniczą. Dowódcą jako dziesiętnik był Bogdański Józef z ulicy Krakowskiej...

Kliknij aby odkryć historię

1921 rok – powstanie OSP w Połańcu


Aktualizacja: 4 marca 2009 16:36 przez administrator

W roku tym powstała myśl założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Połańcu. Propozycję tę wysunął połaniecki aptekarz Sachnowki Kazimierz. Pierwszym prezesem zarządu został Sachnowski Kazimierz, naczelnikiem straży nauczyciel Młudzik Eugeniusz, skarbnikiem rolnik i działacz społeczny Korczak Marcin, sekretarzem urzędnik Olesiński Leopold, gospodarzem Jan Stefański z ulicy Osieckiej, członkami Wrzałek Piotr – szewc z zawodu z ulicy Ruszczańskiej, Durma Władysław – późniejszy naczelnik z ulicy Staszowskiej.